3 grudnia 2011

takie tam

błahostki w nieznośnej lekkości bytu mego, że przytoczę pewien tytuł...*

* Milan Kundera

2 komentarze: